ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Легалия има изградена трайна практика в предоставянето на експертна правна помощ по въпроси, свързани със защита правата на потребителите.

Нашите юристи, на базата на натрупания специфичен опит в тази материя, извършват текущи консултации и предприемат съответните действия по сигнали относно установяване на нелоялни търговски практики, разпространение на опасни и некачествени стоки и услуги, неравноправни клаузи, установени в потребителски договори и други нарушения на правата на потребителите.

Дружеството има сключени дългосрочни споразумения със специализирани сдружения на потребителите, които имат процесуална легитимация за търсене на защита и обезщетяване на колективните интереси на потребителите по съдебен ред.