ЗА КОНТАКТ

Можете да се свържете с нас на:

тел./факс:  (02) 8529052
моб.:0888 241 569

e-mail: tonydimov@lawyer.bg ; office@legalia.bg

Лице за контакт: адв. Тони Димов