УСЛУГИ ЗА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА

Легалия приема българските народни читалища като специален вид свои клиенти, които често биват обслужвани безплатно или при привилегировани условия благодарение на уникалната роля, която тези организации имат за съхранението на българските традиции и националните ни ценности.

На основата на споразумение, сключено с Министерство на културата на Република България, експерти на дружеството участваха в разработването на наръчник по прилагането на новата правна рамка за българските читалища, който има за цел да улесни народните читалища в дейността им по изпълнение на измененото законодателство.