УСЛУГИ ЗА БИЗНЕСА

Легалия е специализирана в извършването на средносрочно и дългосрочно цялостно правно обслужване на български търговци и чуждестранни компании, най-често базирано на сключени споразумения от абонаментен тип, обхващащо цялата гама от услуги, свързани с:

  • Учредяване и регистрация;

  • Изготвяне и консултиране на договори;

  • Консултации по трудовоправни и осигурителноправни въпроси;

  • Консултации по финансови, данъчни и счетоводни казуси;

  • Процесуално представителство и защита пред органи на централна и местна власт, съдилища и арбитражи.