Легалия ЕООД е създадена през 2007 г. като еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано в България, чиито основен предмет на дейност е фокусиран в предоставянето на правни консултантски услуги.

Дружеството ни работи с висококвалифицирани юристи, тясно специализирани в отделни правни отрасли като дружествено право, търговско и облигационно право, право на юридическите лица с нестопанска цел, трудово и осигурително право, защита на потребителите и недвижими имоти, което осигурява възможност за цялостно и пълноценно обслужване на нашите клиенти.

Нашите адвокати и консултанти имат натрупан дългогодишен опит в правното консултиране на местни търговци и чуждестранни компании, на български и международни неправителствени и нестопански организации, на физически лица, предлагайки паралелно правно обслужване на български, английски и немски език.